kontakt

Sieć LoRaWAN TASK, obejmująca swym zasięgiem kampus Politechniki Gdańskiej oraz jego okolice, została stworzona z myślą o wsparciu rozwoju innych projektów badawczych, jako infrastruktura dostępowa dla różnych urządzeń. Zarejestrowani użytkownicy mogą dołączać własne urządzenia wysyłające specyficzne dane pomiarowe, które są następnie gromadzone w chmurowej bazie danych, analizowane i wizualizowane. Instytucje zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu iot@task.gda.pl.