Badania nad działaniem sieci LoRaWAN TASK

W trakcie rozwoju sieci LoRaWAN przeprowadzone zostały badania mające na celu sprawdzenie przydatności tej technologii pod kątem zastosowania w różnych warunkach. Do tego celu wykorzystano Morskie Internetowe Laboratorium oraz samolot multiTASK. Na pokładzie MILI zainstalowano urządzenia pomiarowe, które wykonywało pomiary temperatury wody i wraz z odpowiednimi koordynatami przesyłało je do sieci LoRa. Odbyto serię rejsów pomiarowych. Zobrazowanie, zrealizowane za pomocą autorskiego oprogramowania, są przedstawnione na mapie. Badania miały również na celu sprawdzenie zasięgu, z jakiego jest możliwy przesył danych. Z kolei bezzałogowy samolot multiTASK, posłużył do sprawdzenia poprawności działania sieci w szybko przemieszczającym się obiekcie. Przeprowadzono kilkanaście lotów pomiarowych w różnych warunkach, z różnymi prędkościami oraz wysokościami i ani razu nie zanotowano przerwy w transmisji. Zapis danych telemetrycznych z jednego z takich lotów znajduje się poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.