Badania

W okresie od czerwca do sierpnia 2018 roku przeprowadzone zostały pomiary zasięgu sieci LoRaWAN w obszarze Zatoki Gdańskiej, które przeprowadzone zostały w różnych warunkach i miejscach. Badania zostały zaplanowane w taki sposób, aby stopniowo zwiększać zasięg oraz kontrolować wpływ czynników środowiskowych. • Etap 1: Badanie zasięgu „z brzegu” wokół Zatoki Puckiej. Ekipa pomiarowa wyposażona w […]

Czytaj dalej

Badania prowadzone z wykorzystaniem laboratorium MILA miały głównie na celu zbadanie, jak technologia LoRaWAN sprawdza się w warunkach morskich oraz jaki jest możliwy maksymalny zasięg działania sieci. Na potrzeby doświadczeń zainstalowany został jeden gateway wraz z anteną a porcie jachtowym w Górkach Zachodnich. Rejsy pomiarowe przeprowadzone zostały zarówno na fragmencie Zatoki Gdańskiej (w kierunku ujścia […]

Czytaj dalej